Mestský rozhlas

Mestský rozhlas

Mestský rozhlas

popis_riesenia_mestsky_rozhlas

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu pre mestá je postavené na technológiách produktov Tibor a Amadeo. Jeho podstata vychádza z našich klasických obecných rozhlasov, avšak systém je viacúrovňový. Ide teda o komplexný systém tvorený viacerými menšími obecnými rozhlasmi na úrovni jednotlivých mestských častí, nad ktorými je ešte nadriadené centrum na úrovni mestského magistrátu.

Na mestskom magistráte sa nachádza nadriadené ovládacie centrum s ústredňou. Nadriadených ovládacích centier môže byť taktiež viac a preto má systém sofistikovanú správu priorít. Jednotlivé miestne rozhlasy na úrovni mestských častí sú rovnaké ako riešenia obecných rozhlasov v menších obciach. Ústredňa je štandardne umiestnená na miestnom úrade mestskej časti, na ňu sú napojené bezdrôtové koncové body s reproduktormi alebo priamo reproduktory po 100V drôtových rozvodoch.

Riešenie je vhodné použiť v prípade, ak je potrebné mať v meste niekoľko menších samostatných miestnych rozhlasov, ktoré by ale v prípade potreby mohli byť ovládané z jedného alebo viacerých nadriadených centier. Ďalšia možnosť využitia je v prípade, ak je potrebné prepojiť viaceré obecné rozhlasy susediacich obcí v regióne a v prípade potreby hlásiť z jedného miesta naraz do všetkých obecných rozhlasov (napr. varovať naraz obyvateľov obcí ležiacich pri rieke v prípade záplav)

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu pre mestá je postavené na technológiách produktov Tibor a Amadeo. Jeho podstata vychádza z našich klasických obecných rozhlasov, avšak systém je viacúrovňový. Ide teda o komplexný systém tvorený viacerými menšími obecnými rozhlasmi na úrovni jednotlivých mestských častí, nad ktorými je ešte nadriadené centrum na úrovni mestského magistrátu.

Na mestskom magistráte sa nachádza nadriadené ovládacie centrum s ústredňou. Nadriadených ovládacích centier môže byť taktiež viac a preto má systém sofistikovanú správu priorít. Jednotlivé miestne rozhlasy na úrovni mestských častí sú rovnaké ako riešenia obecných rozhlasov v menších obciach. Ústredňa je štandardne umiestnená na miestnom úrade mestskej časti, na ňu sú napojené bezdrôtové koncové body s reproduktormi alebo priamo reproduktory po 100V drôtových rozvodoch.

Riešenie je vhodné použiť v prípade, ak je potrebné mať v meste niekoľko menších samostatných miestnych rozhlasov, ktoré by ale v prípade potreby mohli byť ovládané z jedného alebo viacerých nadriadených centier. Ďalšia možnosť využitia je v prípade, ak je potrebné prepojiť viaceré obecné rozhlasy susediacich obcí v regióne a v prípade potreby hlásiť z jedného miesta naraz do všetkých obecných rozhlasov (napr. varovať naraz obyvateľov obcí ležiacich pri rieke v prípade záplav)

popis_riesenia_mestsky_rozhlas

Kedy je vhodné využiť toto riešenie

Riešenie je vhodné použiť v prípade, ak je potrebné mať v meste niekoľko menších samostatných miestnych rozhlasov, ktoré by ale v prípade potreby mohli byť ovládané z jedného alebo viacerých nadriadených centier. Ďalšia možnosť využitia je v prípade, ak je potrebné prepojiť viaceré obecné rozhlasy susediacich obcí v regióne a v prípade potreby hlásiť z jedného miesta naraz do všetkých obecných rozhlasov (napr. varovať naraz obyvateľov obcí ležiacich pri rieke v prípade záplav)

Medziúrovňová komunikácia nadriadeného ovládacieho centra s jednotlivými miestnymi ústredňami je riešená:

 • bezdrôtovo po zabezpečenej rádiovej sieti
 • po klasických ethernetových linkách počítačovej siete prostredníctvom protokolu TCP/IP

Kedy je vhodné využiť toto riešenie

Riešenie je vhodné použiť v prípade, ak je potrebné mať v meste niekoľko menších samostatných miestnych rozhlasov, ktoré by ale v prípade potreby mohli byť ovládané z jedného alebo viacerých nadriadených centier. Ďalšia možnosť využitia je v prípade, ak je potrebné prepojiť viaceré obecné rozhlasy susediacich obcí v regióne a v prípade potreby hlásiť z jedného miesta naraz do všetkých obecných rozhlasov (napr. varovať naraz obyvateľov obcí ležiacich pri rieke v prípade záplav)

Medziúrovňová komunikácia nadriadeného ovládacieho centra s jednotlivými miestnymi ústredňami je riešená:

 • bezdrôtovo po zabezpečenej rádiovej sieti
 • po klasických ethernetových linkách počítačovej siete prostredníctvom protokolu TCP/IP

Výhody riešenia

 • decentralizácia mestského rozhlasu vo veľkom meste s ponechaním s prioritného práva centrálneho vstupu do všetkých parciálnych miestnych rozhlasov z jedného miesta
 • v prípade potreby možnosť ovládať miestny rozhlas cez iný miestny rozhlas v meste (spoločné hlásenia viacerých mestských častí)
 • možnosť selektívnych hlásení pre jednotlivé mestské časti, oblasti mesta, ulice, …
 • možnosť nastavenia hierarchie a priorít ústrední v celom systéme
 • možnosť ovládať systém rôznymi spôsobmi či už z magistrátu, jednotlivých miestnych úradov alebo aj mimo nich
 • možnosť predprogramovania a naplánovania hlásení
 • pokročilé funkčnosti autotestovania s presným určením miesta poruchy
 • informácie o stave celého systému a jednotlivých zariadení v každom čase
 • nezávislosť systému – pri výpadku jedného koncového bodu ostatné časti systému ostávajú v prevádzke
 • možnosť použiť riešenie ako lokálny varovný systém v krízových situáciách
 • možnosť evakuácie obyvateľstva priamym vstupom do systému z terénu
 • niekoľkohodinová prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie

Nevýhody riešenia

 • vyššie počiatočné investičné náklady, keďže ide o sofistikované riešenie s náročnejšou komunikačnou kostrou