Kombinovaný
obecný rozhlas

Kombinovaný rozhlas
po drôte a bezdrôtovo

Kombinovaný rozhlas
po drôte a bezdrôtovo

tibor-bezdrotovy-skrinka

Popis riešenia

Kombinované riešenie obecného rozhlasu spája výhody oboch technológií – 100 V drôtovej a bezdrôtovej. Na obecnom úrade je nainštalovaná ústredňa Amadeo, ku ktorej je pripojený ovládací pult zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. Do ústredne je napojené 100 V drôtové vedenie s reproduktormi umiestnenými na stĺpoch v časti obce s drôtovou technológiou. Zároveň tá istá ústredňa bezdrôtovo cez rádiomodem aktivuje akustické hlásiče v časti obce s bezdrôtovou technológiou. K ústredni Amadeo môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra®, čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

Popis riešenia

Kombinované riešenie obecného rozhlasu spája výhody oboch technológií – 100 V drôtovej a bezdrôtovej. Na obecnom úrade je nainštalovaná ústredňa Amadeo, ku ktorej je pripojený ovládací pult zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. Do ústredne je napojené 100 V drôtové vedenie s reproduktormi umiestnenými na stĺpoch v časti obce s drôtovou technológiou. Zároveň tá istá ústredňa bezdrôtovo cez rádiomodem aktivuje akustické hlásiče v časti obce s bezdrôtovou technológiou. K ústredni Amadeo môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra®, čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

tibor-bezdrotovy-skrinka

Kedy je vhodné toto riešenie

 • ak už obec má vybudovaný rozhlas po drôte a potrebuje dozvučiť odľahlé alebo novovybudované časti obce bezdrôtovo, pretože ťahať 100 V drôtové vedenie by bolo náročne na čas a investície
 • ak je v obci len niekoľko miest, kde je z dôvodu bezpečnosti (poveternostné podmienky, vplyv tretích osôb) lepšie využiť bezdrôtovú technológiu a zvyšok obce sa ozvučí po drôte
 • ak obec potrebuje optimálne riešenie, ktoré by bolo kompromisom medzi pokročilou funkcionalitou a prijateľnými investičnými nákladmi
obecny-rozhlas-kombinovany

Kedy je vhodné toto riešenie

 • ak už obec má vybudovaný rozhlas po drôte a potrebuje dozvučiť odľahlé alebo novovybudované časti obce bezdrôtovo, pretože ťahať 100 V drôtové vedenie by bolo náročne na čas a investície
 • ak je v obci len niekoľko miest, kde je z dôvodu bezpečnosti (poveternostné podmienky, vplyv tretích osôb) lepšie využiť bezdrôtovú technológiu a zvyšok obce sa ozvučí po drôte
 • ak obec potrebuje optimálne riešenie, ktoré by bolo kompromisom medzi pokročilou funkcionalitou a prijateľnými investičnými nákladmi
obecny-rozhlas-kombinovany
riesenie_mestsky_rozhlas

Ovládanie systému

 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Ovládanie systému

riesenie_mestsky_rozhlas
 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Výhody riešenia

 • optimálne kombinuje výhody drôtového a bezdrôtového riešenia a zároveň optimálne eliminuje nevýhody oboch riešení v jednotlivých častiach obce
 • možnosť postupného prechodu z drôtového na bezdrôtový systém

Nevýhody riešenia

 • ústredňa musí byť vybavená rádiomodemom a rádiostanicou pre bezdrôtovú komunikáciu, čo mierne zvyšuje obstarávaciu cenu ústredne