Rozhlas po drôte
100 V systém

Rozhlas po drôte
100 V systém

Rozhlas po drôte
100 V systém

rozhlas-100v-drote-riesenie

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu v obci je postavené na technológiách produktu Amadeo. Na obecnom úrade je umiestnená ústredňa, ku ktorej je pripojený ovládací pult zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. V obci sú na stĺpoch rozmiestnené reproduktory určené pre 100 V drôtové rozvody. K ústredni Amadeo je možné pripojiť ozvučnice umiestnené na streche obecného úradu, čím ústredňa Amadeo može fungovať aj ako elektronická siréna. K ústredni môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra® čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu v obci je postavené na technológiách produktu Amadeo. Na obecnom úrade je umiestnená ústredňa, ku ktorej je pripojený ovládací pult zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. V obci sú na stĺpoch rozmiestnené reproduktory určené pre 100 V drôtové rozvody. K ústredni Amadeo je možné pripojiť ozvučnice umiestnené na streche obecného úradu, čím ústredňa Amadeo može fungovať aj ako elektronická siréna. K ústredni môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra® čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

rozhlas-100v-drote-riesenie

Kedy je vhodné použiť toto riešenie:

 • ak ide obec, kde nie je potrebné ozvučiť odľahlejšie časti obce (samoty)
 • ak už obec má vybudované 100 V drôtové vedenie
 • ak je možné inštalovať nové 100 V vedenie
 • ak nehrozí časté poškodenie drôtového vedenia vplyvom poveternostných podmienok resp. činnosti tretích osôb
 • ak sa vyžaduje prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie
mala_obec

Kedy je vhodné použiť toto riešenie:

 • ak ide obec, kde nie je potrebné ozvučiť odľahlejšie časti obce (samoty)
 • ak už obec má vybudované 100 V drôtové vedenie
 • ak je možné inštalovať nové 100 V vedenie
 • ak nehrozí časté poškodenie drôtového vedenia vplyvom poveternostných podmienok resp. činnosti tretích osôb
 • ak sa vyžaduje prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie
mala_obec
drotovy_obecny_rozhlas_schema_big

Ovládanie systému

 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Ovládanie systému

drotovy_obecny_rozhlas_schema_big
 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Nevýhody riešenia

 • možnosť ovládať systém rôznymi spôsobmi či už z obecného úradu alebo mimo neho
 • možnosť predprogramovania a naplánovania hlásení
 • možnosť použiť riešenie ako malý varovný systém v krízových situáciách
 • možnosť evakuácie obyvateľstva priamym vstupom do systému z terénu
 • možnosť ozvučiť jednotlivé časti obce cez samostatné slučky
 • autotestovanie funkčnosti komunikácie (či nie vedenie prerušené)
 • prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie
 • nižšie investičné náklady v prípade ak sa použije existujúci 100 V rozvod

nižšie investičné náklady v prípade ak sa použije existujúci 100 V rozvod

Nevýhody riešenia

 • nefunkčnosť celej slučky resp. rozhlasu v prípade prerušenia vedenia
 • nemožnosť diagnostikovať presné miesto poruchy (systém buď funguje alebo nefunguje)
 • neestitické drôtové vedenie na stĺpoch (v prípade vedenia vzduchom)
 • vysoké investičné náklady v prípade, že je potrebné vedenie zakopať do zeme